Nyheter fra OBAS

Bla i nyheter
Fremhevet bilde

OBAS Entreprenør bygger Eidsvåg Skole

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Bergen kommune – Etat for utbygging som gjelder Eidsvåg Skole.

Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise og har en verdi på kr 215 Mnok eks mva. LINK Arkitektur AS som arkitekter vil bli tiltransportert totalentreprenøren.

Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering, nybygg av skole og stor idrettshall. Deler av eksisterende skole (52-bygget) skal stå igjen og rehabiliteres og oppgraderes til å tilfredsstille dagens standard for skole. Nord for det eksisterende bygget skal det bygges ny fløy utført i massiv-tre.

Bygget skal føres opp og tilfredsstille kravene gitt i TEK17, og nybygget og idrettshallen skal klassifiseres som passivhus.

Hovedkilden for varme vil være varmepumpe med energibrønner.

Prosjektet skal gjennomføres med systematisk ferdigstillelse.

Oppdrag: Rehabilitering og nybygg

Fag: Totalentreprenør

Sted: Bergen, Norge

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Størrelse: 8000 m2

Kostnad: 215 mNok

Entrepriseform: Totalentreprise

Bergen kommune har ambisjoner om å utforme nye skoleanlegg som «fremtidens skole» dvs. en videreutvikling av retningslinjene i kunnskapsløftet (KL 2006). «Fremtidens skole» vil være organisert ut fra helt andre kriterier enn en tradisjonell klasseromskole.

Dette medfører bl.a. at en opererer med arealrammer istedenfor tradisjonelle romprogram. For eksempel ved at en har læringsareal med ulik oppdeling istedenfor klasserom, og at en deler skolearealet i generelt læringsareal, spesielt læringsareal, personal – og administrasjonsareal og areal til andre funksjoner.

Kommunenes visjon er: Kompetanse for alle i mulighetenes skole. Det legges spesielt vekt på mulighetene for fleksibel bruk og soneinndeling av arealene, og at det etableres arbeidsenheter tilrettelagt for store grupper elever.

Overordnet målsetting skole:

OBAS Entreprenør ser frem til å ta fatt på det spennende oppdraget og gjennomføre oppdraget i tett samarbeid med Bergen kommune – Etat for utbygging.