Mer fra OBAS
Fremhevet bilde

Obas etikkplakat

Etiske normer for ansatte i OBAS Entreprenør

Etiske retningslinjer uttrykker hva som er rett eller galt i ord og handling. Alle ansatte har ett selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med og etterleve retningslinjene. Brudd på etiske retningslinjer vil medføre reaksjoner.

Vi tar samfunnsansvar

 Vi utøver god forretningsskikk

Vi skaper gode og riktige relasjoner for våre kunder.

Vi skaper gode og stabile medarbeidere

Visjon – Troverdighet, Imøtekommende, Engasjerte