Øst/Vest:

Entreprise:

Status:

Bygg:

Fritekst:

“Tilrettelagte boliger i bydel Åskollen”.

Idrettens Hus Nordbyen

Saubakken 19

Nesbakken 10 og 12

OBAS Entreprenør skal bygge Eidfjord Bygdaheim

OBAS Entreprenør skal rehabilitere og bygge om Bergen Katedralskole (Katten)

OBAS Entreprenør skal rehabilitere og bygge om KODE, Vestlandske kunstindustri museum.

Oslo Internasjonale School

Monserud renseanlegg

Huseby Kompetansesenter Bygg A

Konnerud Skole

Lindås Park

Munkhaughjørnet

UIB Bergen Museum

Sommerfrydveien 24

Kolstien Panorama

Dråpen Næringspark

Clarion Ole Bulls Hotell

Realfagsbiblioteket ved UiO

Svensedammen ungdomskole

Huseby Kompetansesenter

Norges Handelshøyskole

Arna Vidregående skole

Elveparken Vest Trinn 2

Holmestrand Varmesentral

Mannsverk Bussanlegg

Marienlyst Ungdomskole

Nordre Jarlsberg Brygge

Ole Irgens vei

Statsarkivet

Norges Handelshøyskole

Statsarkivet

Svensedammen Ungdomskole

Oslo International School

Elveparken Vest

Nordre Jarlsberg Brygge, Trinn II

Næringsbygg, Active Property, Son

Brakerøya fjernvarmesentral

Leiligheter, Nordre Jarlsberg Brygge

Nordre Jarlsberg brygge, leil

Solvask

Solumstrand renseanlegg

Marienlyst skole, Norges mest energieffektive skolebygg, Drammen

Servicebygg Sætre

Høvik Business Park

Næringsbygg Kobbervikdalen

Torget Vest II

Øren skole

Åskollen bo- og servicesenter

Ullevål universitetssykehus

Rikshospitalet daghjem

Drømtorp videregående skole

Drammen rådhus

Bakkehavn barnehage – Omsorgsbygg

Leil Stend Mølle

Kriminalomsorgen, Drammen fengsel

Klemetsrud

Gjenvinningsanlegget på Klemetsrud

Natlandsfjellet

Eikelund, statsbygg

Furuly bhg

Forskningsveien 3, Statsbygg

UIO Harald Schjeldrups hus

Hotel Oddfjell

Norsk båtsenter

Universitetsbiblioteket Bergen

Torshov – Oslo Nye Dukketeater

Nordnesbakken 5

Rådhuskvartalet- Drammen rådhus/Saga kino, ombygging

Slemmestad bo– og servicesenter, tilbygg

Torshov Trikkestall, Oslo komm.

Stortingsgaten 6

Stortingsgaten 6 1. entreprise

Næringsbygg, Stortingsgaten 6

Børresen skole

Foss Videregående Skole

Foss skole

Bekkelaget skole

Breiviken, Linstow

Romsås Bydelssenter

Slemmestad ungdomsskole

Bergens Tidende

Hanøytangen

Hotell Admiral

Lillestrøm koll.terminal, Statens vegvesen

Ekeberg skole

Holmenkollen dagsenter

Røyken videregående, tilbygg

Follese skole

Knappskog skole

Røyken vdg. Skole

Bergen postgård

Vestre krematorium

Vestbygda skole

Paradis skole

UiO, Blindernveien11, rehabilitering

Holmenkollen kapell

Stenbråten skole

Sund kirke

Vestre krematorium

Fjell skole

Blindernveien 11

Staten vetrinærhøyskole

Arnestad skole

Skoger skole

Høyenhall skole

Yggeseth Avfallsdeponi

DOFA

RV 164

Hurum eldresenter

Nittedal høydebasseng

Hjelpemidd.sentr. Akershus

Hagasand

Ing. Ivar Pettersen

Fokus Bank

Grønnmo avfallsdeponi

NRK

Nittedalgaten

Bilforum

Byhaven 125

Vis flere prosjekter